Geniet in Assen, Borger, Emmen, Gasselte en Gieten.

De totstandkoming van de hervormde gemeente Gieterveen.

kerk gieterveen

Bij Koninklijk Besluit van 10 November 1839 no. 90, werden de gehuchten Gieterveen en Bonnerveen kerkelijk van de gemeente Gieten afgescheiden en, onder den naam van Hervormde Gemeente van Gieterveen, tot eene afzonderlijke kerkgemeente verheven.

Bij dat zelfde besluit werd aan den predikant aldaar eene Rijks jaarwedde van ƒ 600 - verzekerd en wijders alles geregeld, wat den opbouw eener kerk en pastorie te Gieterveen betrof, en het onderhoud der armen , mitsgaders het scheiden en deelen der kerkelijke bezittingen aanging.

Het regt van benoeming eens predikants aldaar verbleef aan Z. M. den Koning.

sitemap

eXTReMe Tracker