Geniet in Assen, Borger, Emmen, Gasselte en Gieten.

Huisje of vakantiebungalow goedkoop huren

Geschiedenis Emmen

EMMEN - Het grondgebied van Emmen kende al vroeg permanente bewoning. Deze concentreerde zich vanouds op de zandgronden van de Hondsrug in het noordwesten van de gemeente. Het oudst zijn waarschijnlijk de esdorpen Emmen, Weerdinge en Noordbarge, die alle reeds in vroege Middeleeuwen genoemd werden.

De geschiedenis van de gemeente Emmen in de afgelopen anderhalve eeuw is die van de openlegging van dit veenmoeras, eerst door de aanleg van kanalen en vervolgens door de ontginning van het veen en uiteindelijk de opkomst van industriële bedrijvigheid.

De occupatie van het metersdikke hoogveen startte rond 1880. In het grensgebied van Schoonebeek vestigden zich tal van veenarbeiders met hun gezinnen, waardoor de nieuwe nederzettingen Weiteveen en Zandpol ontstonden. Met name langs de kanalen groeien kleine nederzettingen uit tot veenkoloniën en wegdorpen.

De bewoners kwamen meestal van buiten het van in oorsprong lege gebied, maar vooral ook van buiten Drenthe, en ook van over de Duitse grens: de populatie van Zuidoost-Drenthe werd daardoor de meest heterogene van Drenthe.

Ook levensbeschouwelijk was Zuidoost Drenthe zeer divers, dit vertaalde zich onder andere in het onderwijsaanbod.

Op de oostflank van de Hondsrug, langs een doorgaande route tussen Groningen en Coevorden, is in de Middeleeuwen omstreeks het jaar 1139 de plaats Emmen ontstaan. De nederzetting had vroeger enkele brinken waarvan enkel nog de brinkachtige ruimte bij de kerk bewaard is gebleven.

Emmen heeft nooit officieel stadsrechten gekregen, maar desondanks wordt Emmen door zijn omvang en planologische structuur wel als kleine stad beschouwd. De ontwikkeling van het dorp Emmen kwam pas echt op de gang aan het einde van de negentiende eeuw, doordat er een flinke bevolkingsgroei was dankzij de ontginningswerkzaamheden van het veen.

Zuid oost - Drenthe als geheel maakt sinds het midden van de negentiende eeuw in alle opzichten een opmerkelijke groei door. Maar er zijn ook schaduwzijden, remmende factoren en inzinkingen. Naast de grote sociale misère en spanningen komt daar in de jaren twintig nog eens een grote veencrisis bovenop.

Met name na de Tweede Wereldoorlog wordt er bovendien beleidsmatig ingezet op een sterkere ontwikkeling van de stad Emmen, wat gevolgen heeft gehad voor de positie, economie en het voorzieningenniveau van de omliggende dorpen.

sitemap

eXTReMe Tracker